Print

关于聚乙烯等14种食品相关产品新品种的公告 (2018年 第11号)

     根据《食品安全法》规定,审评机构组织专家对聚乙烯等14种食品相关产品新品种的安全性评估材料审查并通过。
 
    特此公告。
 
       附件:聚乙烯等14种食品相关产品新品种

    解读:关于聚乙烯等14种食品相关产品新品种的公告
   
国家卫生健康委员会
 
    2018年9月26日